24 września br., w Restauracji Huta Paprocka, odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie Klubu Młodego Przedsiębiorcy.

Klub, działający przy Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach, jest formą integracji i wymiany kontaktów pomiędzy młodymi firmami. Jest nie tylko formą wsparcia (każdorazowo przeprowadzane jest krótkie szkolenie), ale też sposobem na nawiązanie kontaktów pomiędzy firmami młodymi stażem a tymi, które mają ugruntowaną już pozycję na rynkę.

unia logo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Nazwa projektu „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej w regionie śląskim poprzez zagospodarowanie zespołu zabudowań Huty Paprockiej” Nazwa Beneficjenta: Auto-Centrum M.Z. Kierat Spółka Jawna Wartość projektu – 1 836 189,76 PLN,  wartość dofinansowania – 749 852,13 PLN.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Szybki kontakt

Telefon: (32) 219-64-37
Email: biuro@hutapaprocka.pl
Witryna: www.hutapaprocka.pl

43-100 Tychy, Nad Jeziorem 44

 

Restauracja Huta Paprocka

 

Sala koncertowa Huta Paprocka